Saturday, May 18, 2013

AKIBAT MENYAKITI BINATANG...
Dikisahkan
bahwa az-Zamakhsyari rahimahullah kakinya kudung. Ketika ditanya tentang sebabnya, dia mengatakan:

"Kerana do'a ibuku, sebab dulu ketika masih kecil aku merawat burung lalu aku ikat kakinya dengan tali, ternyata dia lepas dariku dan aku pun mengejarnya hingga dia masuk ke sebuah lubang, aku pun menariknya hingga kakinya patah. Melihat hal itu, ibuku benar-benar marah lalu berucap,
'Semoga Allah mematahkan kakimu sebagaimana kamu telah mematahkan kakinya.'


Ketika aku telah

dewasa, aku pergi ke Bukhara untuk menuntut ilmu lalu aku jatuh dari haiwan kendaraanku, kakiku patah dan harus di bedah  untuk memotongnya." (Hayatul Hayawan 2/168—169 oleh ad-Damiri)

Dalam kisah ini terdapat faedah sebuah kaedah berbunyi :
1)"Al-jaza' min jinsil amal" (balasan itu tergantung pada amal perbuatan),
2) juga menunjukkan bahwa do'a seorang ibu akan terkabul,
3) serta anjuran untuk kasih sayang kepada binatang.

Dikutip dari Majalah al Furqon Edisi 5 Tahun keduabelas, Muharram 1434, Hal.54

sumber: zilzaal

No comments:

Post a Comment