Thursday, June 20, 2013

APA BERLAKU JIKA MAKAN TAK MEMBACA BASMALAH?Suatu hari Rasulullah s.a w
  duduk bersama para sahabat untuk makan, kemudian datang seseorang dengan bergegas dan ingin makan bersama mereka. Ia tidak mengucap Bismillah dan langsung  menghulurkan tangannya ke makanan itu, dan disaat itu para sahabat ada namun mereka tidak melihat sesuatu, namun nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam memegang tangan lelaki itu,Maka lelaki itu berkata:
"Wahai Rasulullah, mengapa engkau menahan tanganku, lepaskanlah", maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sungguh tangan syaitan telah mengulurkan tangannya bersama tangan saudaramu ini, untuk mengambil keberkahan dari makanan kita", dan aku memegang tangan syaitan yang terulur bersama tangannya", kemudian beliau berkata kepada lelaki itu : "Ucapkanlah bismillah", maka ia pun berkata : "bismillah",

Maka Rasulullah
melepas tangannya dan berkata: "Sekarang makanlah". Oleh kerana itu jika kita akan makan maka ucapkanlah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, jangan  kita lupakan hal ini selama-lamanya.

Jika engkau selalu lupa mengucap bismillah, maka syaitan akan menjadi semakin besar dan sangat gemuk, dan ia akan semakin kuat menggoda dan membisikimu untuk mencelakakanmu ,namun

jika engkau selalu mengucapkan bismillah maka syaitan akan semakin lemah dan semakin tidak berdaya menipumu mu, dan ketika selesai makan ucapkanlah Alhamdulillah 3 x, walaupun cuma sekali cukup, namun jika engakau mengulanginya sebanyak 3 kali maka Allah akan menambah kemuliaan untukmu.

Semoga Allah subhanahu wata'ala menolong kita untuk selalu berada dalam sesuatu yang dicintai dan diridhai-Nya, amin.Sumber : Idolaku Nabi Muhammad SAW

via: zilzaal

No comments:

Post a Comment